Bråfors

Brategården i Bråfors är en välbevarad bergsmansgård i norra delen av Västmanland, med ett omfattande byggnadsbestånd på ömse sidor om Gatjärnsbäcken. Bråfors bergsmansby där Brategården ingår är från och med den 8 dec. 2006 Västmanlands första kulturreservat. Bråfors med hytta och Brategården är känt ända sedan 1200-talet.
I huvudbyggnadens gästabudssal finner ni unika vägg- och takmålningar i original från år 1790.
Här finns även tavlor målade av konstnären Fanny Brate som inspirerade Carl Larsson till att fortsätta måla i den stil som var Fannys.

Inom och utom reservatets gränser finns hyttplatsen, dammfördämningar, konstkanal, kvarnplatser, tjärdal och rester efter kolbottnar med kolarkojor samt en fångsgrop för varg.

En lokal rid- och vandringsled är även uppmärkt.

Det går att boka visning av den gamla gården med alla dess vackra väggmålningar, samt naturguidningar, se nedan.

Hos oss kan du köpa karta och säsongskort för ridning på lederna.

För bokningar kontakta oss.
Margareta eller Erik Brate
Mobil Erik: 070-210 56 44
e-post: erik@brategarden.se
 
TOMT