Föreningen Bergsmansbygd

Kulturmiljödriven näringslivsutveckling

Föreningen Bergsmansbygd är ett nytt samarbete mellan byar och bruk i Norbergs, Smedjebackens och Hedemora kommuner. De binds samman av att alla har en lång tradition av bergsbruk och att alla anläggningar tog sin malm från Norbergs gruvor.

Föreningen Bergsmansbygds medlemmar förenas idag av en stark vilja att utveckla sin bygd. Kulturmiljödriven näringslivsutveckling är ett begrepp som passar väl in på det arbete man vill bedriva. Det gäller att utveckla de enskilda besöksmålen men också att binda dem samman bättre genom exempelvis vandringsleder och ridvägar. Genom en gemensam marknadsföring vill man få fler att upptäcka denna fantastiska del av Bergslagen.

Området som våra leder finns inom omfattar 15 mils radie.
Ytterligare ca 10 mil bil och körvägar för häst och vagn inom området.
Därinom har vi idag ca 20 mil rid- och vandringsleder
.

 

Ordförande: Ingemar Udd, Norberg
Sekreterare: Helena Strandberg, Norberg
Vice ordförande: Jan Tholerus, Hemshyttan
Skattmästare: Lillemor Frick, Avesta
Ordinarie ledamöter: Lena Casselbrant, Nås/Hedemora
Suppleanter: Erik Brate, Bråfors
Sören Bergman, Vikmanshyttan
Revisor: Anders Larsson
Revisor suppleant: Kent Ängskog
Adjungerande till styrelsen: Lillemor Frick och Inge-Marie Pettersson-Jensen

 

Föreningens bankgironr: 398-6601

 

 

TOMT