Fragg

Fragg Bergsmansby känd i skrift från 1461.
Det är tre gårdar - Norrgården, Mellangården och Sörgården.
En by med hytta, sågplatser, kvarnplatser och fördämningsvallar. Det fanns bl.a en större hytta som var i drift från 1651-1875.

En viktig knutpunkt för dåtidens sommar- och vintervägar till Hemshyttan, Söderbärke, Larsbo, Hällsjöbo, Knivens och Norn. Idag följer våra rid- och vandringsleder dessa så mycket som det är möjligt (skogsbruket har förändrat förutsättningarna att kunna bibehålla de ca 700-åriga lederna intakta).

Från Fragg är det fyra km till fd Spjutsbo bergsmansby. Den vackraste av alla bergsmansbyar!

Byn är omnämnd 1620 i samband med att västgöten Per Nilsson och hustru Barbro Hemmingsdotter från Hemshyttan som bosatte sig i Spjutsbo.

Även här finns det historiska lämningar kvar av gårdsgrunderna, smedjorna, en stor kolbotten efter en liggmila, hyttplats, dammfördämningar. Troliga fynd från samernas tid (en utredning pågår).

I de stora sammanhängande skogarna mot nämnda platser strövar det både älg, björn och varg.

Det är inte så ofta man får närkontakt med dessa, däremot om man har tur... så finns det spår och lämningar kvar, kanske det går att få höra vargens ylande och ugglornas hoande och korpens skrikande. Under tidiga våren får du höra orrarna spela och kanske uppleva ett tjäderspel.

Denna stora skog kan ge många fantastiska naturupplevelser!
För grupper - boka gärna en guidad tur.

Ingemar Udd 070-6014283, udd.ingemar@telia.com

Flera av Bergsmansbygds alla sorts leder går genom Fragg som blir som ett slags knutpunkt.
I Fragg finns logi, hästplats med box & hage.
Tillgång till badplats, möjlighet till kanoting, fiske och strövtåg inom byns närområde.

Fisketur på sjön Fraggen som ligger i anslutning
till bebyggelsen.
Norrgården en av de tre äldsta gårdarna i
bergsmansbyn samt den största.
Kontaktperson: Karin Ashbourne tel 0223-240 19, mobil 070-930 92 25
TOMT