Karsbo Gård

På denna underbara gård bor vi fam. Vidberg-Petterson, som inkluderar, Krister, Eva, Elin o Jonna. Även våra två jaktlabbar som hälsar allt o alla VÄLKOMNA till Karsbo. Vi köpte Karsbo Gård hösten-2002. Trots all renovering av både det ena o tredje, så ångrar vi inte detta ett ögonblick. Idag har gården vuxit en del, vad gäller alla djur.

Islandshästarna (våra egna) har på ngt. underligt vis utökat sej till 8 st.
På gården finns också, 3 kalvar, får (17 st o 24 lamm) 3 stallkatter o Brahmahöns.

Vi bedriver inackordering med olika servicealternativ (se under inackordering) ft. är det 7 st inackorderade hästar här.
Vi har även försäljning av smideshästar (isl.h) o dekaler, se under försäljning.
Vårat hem står också till förfogande som familjehem åt ungdomar som behöver "stanna upp" ett tag. Vi har 2 platser o har haft fullt upp sen vi startade 2004.

Karsbo var tidigare benämnd som Karlsboda.
En gammal bergsmansby med tidigare två Bergsmansgårdar. Omnämnd första gången 1539 i samband med hyttavgäld.

Karsbo var länge en utby, var tidigare nämnd som en fäbodplats. Här som på andra platser med hytta så fanns det ett vägnät bestående av vintervägar, kärrvägar, klövjestigar. Två stycken riktigt gamla vägar är lokaliserade och utmärkta. Dessa finns med på 1697-1702 års karta, en av vägarna går norrut mot Dalasidan, den andra går mot Östra Djupkärra och går samman med väg från Kallmora.

Här kan historien berättas om Bergsman Erik Ersson, en förmögen men givmild man.

Hos oss kan du köpa karta och säsongskort för ridning på lederna.

Allén upp till gården. Snerra från Musö. En av våra smideshästar.
TOMT