Klackberg


Klackberg är ett unikt natur- och kulturlandskap, där malm och kalk har brutits ända sedan medeltiden.

Kalken i berggrunden och marken har tillsammans med jordbruket, gruvdriften och ett gynnsamt lokalt klimat format Klackbergs natur, flora och fauna.

Här finns ovanliga växter, spännande dagbrott, tunnlar och byggnader samt stigar, vandringsleder och vintertid även skidspår.

 
TOMT