Kolningberg
Naturreservatet Klackberg och Kolningbergs gruvfält

Namnet Kolningberg härrör sig från Kolartorpens tid.

Gruvbrytningen i Gamla Kolningbergs gruvfält (tid från medeltid till 1965) fram till 1724 var det bergsmännen som bröt malmen. År 1724 erhöll Bröderna Tersmedens på Larsbo Bruk & Ramnäs Bruk med svågern Niklas Söderhielm på Norns Bruk rätten till att bedriva gruvbrytningen. Malmtransporterna under århundradena skedde med häst till bl.a Flängan, V.Djupkärra, Bråfors, Hemshyttan, Larsbo Bruk, Norns Bruk, Gränse, Dräcke m.fl byhyttor i södra Dalarna.

Klackberget, tidigare benämnt som Monsferri = järnberget, där man hade malmbrytning från 1100-talet.

Här kan man tala om att höra historiens vingslag!

Här finner ni rid- och vandringsleder mellan de två gruvområdena. Start i Klackberg där ni söker er upp till gamla Kolningbergs gruvfält. Åter till Klackberg, där man går leden på Klackbergets norra sida - där finner ni platser med en fantastisk utsikt. Från Kolningberg västerut finner ni Bruksleden som går mot Silvtjärns naturreservat med gruvområde från Gustav Vasas tid. Området har även en mycket rik flora.
Återvägen tar man mot Malmkärra gruvor och vidare den gamla stigen som arbetarna från Flängan och Kolningberg gick på under flera hundra år. Följ skyltningarna.

För att få ut det bästa av besöket - boka gärna en guidning!
Ingemar Udd 070-6014283, udd.ingemar@telia.com

Hästdragna vagnar från Kolningberg. Arbetslag år ca 1930 med Kolningbergs central-
schakt i bakgrunden.
 
TOMT