Larsbotrakten

Du som besöker Larsbotrakten kan på egen hand vandra runt som i ett ekomuseum i miniatyr. Vid Larsbo Bruk finns gamla  vitkalkade  byggnader från 1700 talet byggda av natursten och slaggflis.  Kvarn, Järnbod, Klensmedja. Gammal  Smedbostad med flyglar från 1700talet. Även Snickarbod  byggd i trä från samma tid. Ruiner efter hyttor, hamrar, hus och andra miljöer finns efter Larsboån från Jörkens utlopp ner genom byn till gamla herrgårdsbron vid utloppet i Säven. Hela området är naturskyddat för fauna och flora. Stora delar är även riksminnesmärkt där inget får förändras och besökaren enbart skåda får .
Naturen I Larsbotrakten är av växlande karaktär. I byn och kring Larsbosjön är det av   jordbrukskaraktär, öppna landskap och hagmarker där betesdjur vandrar kring. Området är till största delen av naturreservatskaraktär och avsatt unikt, för faunan och floran. Skogslandskapet är  typisk bergslagsnatur av vildmarkskaraktär med inslag av sjö och skogstjärn. Med lite fantasi kan man även höra ljuden från yxor, hamrar, hyttor, känna lukten från kolmilans rök, samt människornas sorl o skrön, från en svunnen storhetstid inom Bergslagens  järnhantering. Läs mer på Larsbo Bruks Vänner! Titta även gärna in på Tersmedenska släktföreningen: www.tersmeden.se/
Kontaktpersoner Larsbo Bruks Vänner: Leif Karlsson 070-3705611, Börje Bertilsson 070-2953018, Göran Vitell 070-6774994
TOMT