Norns bruk

Norns Bruk är Östra Bergslagens bäst bevarade bruk och har anor sedan 1600-talet. Det är intakt sedan 1800-talet.
Stor mulltimmershytta, kvarn, smedja, kapell, kyrkogård, herrgård, skola, skolmuseum, museum i Bruksmagasin,
kraftstation i slaggsten.

Läs mer på Norn.nu

Samlingslokal Tuppenhof.

Klockstapeln Hytta
Foton: Peter Chef-Johansson

 

Vår hemsida Norn.nu ger mycket mer information och bilder.

Där finns också uppdaterat evenemang, besökstider m.m. Besöksvärdar sommartid.

Norns bruk AB
Sven Gunnar Karlsson erbjuder logi för övernattningar men också hage och box. Tel. 0225-77 30 30 www.nornsbruk.se

TOMT