Vandra på över 15 mil leder i Bergslagens härliga natur!

Nu har du möjlighet genom att köpa kartan,
få tillgång till över 15 mil vandringsleder!

Här finns också flera gårdar efter vägen som hyr ut övernattningar.

Kartan kostar endast 100 kr. Den är utförlig med alla lederna utmärkta.

Det finns många olika leder vare sig man vill ha lite enklare vandring eller en tuffare utmaning.

Möjligheterna är många i en härlig natur!

Alla byar med länkar här till vänster och under länken "Säsongskort och Kartor" - säljer kartan.

Under länken: Var finns säng/hage hittar du information om olika boendemöjligheter.

På turistbyråerna i trakten finns också vår folder Upplevelser i Bergslagen,
även den med information om olika boendemöjligheter och sevärdheter efter vägen.


Foto: Birgitta Kaitajärvi

Foto: Micko Strandberg

Nya vandringsleder i Norberg!

 

Bergsmansleden.
Start: Vid Klackbergs naturreservat/gruvområdet,  samt vid Klackbergsgården.
Leden går genom naturreservatet till gamla Kolningbergs gruvfält. Där går leden samman med ridleden till Malmkärra gruvor och vidare till Naturreservatet Silvtjärn.
Därefter följer den gamla malmvägen mellan Västra Djupkärra och Kolningberg och vidare efter Klackbergets norra sida tillbaks till startpunkten.

Igeltjärnsleden och Kyrkstigen.
Start:  Flängans Bergsmansby, upp över Igeltjärnsberget därefter går den samman med Kyrkstigen som kommer från Halvarsbenning som går mot Kolningberget och vidare tillbaks till Flängan.
Leden är densamma som ridleden.

Eftersom våra leder kan vara sammanflätade med andra leder så  det en fördel att ha tillgång till en aktuell karta. Bergsmansbygds karta finns att köpa hos Turistinformationen i Norberg eller på Klackbergsgården.

 

HEDEMORA

Sotbo-Myrboleden.
Tilläggsleden mellan fäboden Fallet och Sotbo är nu iordningsställd . Den finns ej med på vår karta. Röjd märkt och snitslad allt med god hjälp av Lennart Fredriksson med hustru och sonen Rolf  från Ingvalsbenning.

Hela sträckningen är från Sotbo den är utmärkt kartan fram  till fäboden Fallet och Knivens med stenbrottet. Därefter mot Hörngården  och vidare till fd Blankens torp där går den vidare efter en historisk gammal kärrväg till fd torpet Myrbo.Denna sträckning finns ej med på kartan, den är märkt samt snitslad med rödvita band. Väl framme i Myrbo finns det grunder kvar efter bebyggelsen. 1 ha mark är här kulturskyddat område. Vidare går leden till Sotbo.

En lokal  rid och vandringslinga genom en vacker och historisk bergslagsnatur.

Vi önskar Er en innehållsrik vandringstur!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

L E D E R N A

Bergsmansleden: Start i Klackberg  genom naturreservatet och följande platser. Kolningberg. Västra Djupkärra.
Bråfors. Hemshyttan. Söderbärke där den anknyter till Sverige leden.
Bistorpsleden:  Från Hedkärra  Flobo  Semla  Rudgruvan  Bistorpet  Bjursfall/Lustplatsen där den  går ihop med Bergsmansleden.
Vid Älgsjökorset: Peter Finnes  väg österut, öster om V. Djupkärra  går den ihop med Bergsmansleden.
Gruvarbetarleden: I Kolningberg  går den till söderut från  Bergsmansleden mot Malmkärra gruvor vidare till Silvtjärn där den på nytt anknyter till Bergsmansleden.
Vret - Anders väg: Kolningberg  efter bergets norra sida till Flängan/Vreten och vidare till  gamla Fraggvägen. I detta vägkors ansluter Botenvägen som går vidare till Flikens Bergsmansby.
Flängan: Igeltjärnsvägen  sommar och vinterväg .Uppe på  Igeltjärnsberget anknyter vägen till kyrkstigen som kommer från Halvarsbenning till Kolningberg  där går den samman med Vret-Anders väg och Bergsmansleden
Håbergsvägen: Från Botenvägen till Brita Sneckenbergs väg som går vidare till Gäsjö och Villings koja där den anknyter till Stensjövägen.
Paddtjärnsvägen: Mellan Botenvägen och Brita Sneckenbergsvägen
Bredtjärnsvägen: Går mellan  gamla Fraggvägen och nya Fraggvägen där den ansluter till Torraksvägen  som anknyter till Bergsmansleden  vid Västra Djupkärra.
Fragg: Spjutsboleden  till  fd. Spjutsbo Bergsmansby vidare mot Nornvägen/Hällsjöbovägen. Vid Hörngården går rid och vandringsleden via Blankenstorp  till fd Myrbotorpet och  Sotbo  vidare till Norn.
Dullboleden:  Utgår från Spjutsboleden till Dullbo. Vid lilla Moren går leden samman med Lindbacksvägen som därefter anknyter till Spjutsboleden.
Fragg: Stensjövägen österut till Stensjön/Hedemoravägen
Från  Stensjövägen Kos Johannas led till Knivens och Sotbo  och Norn
Militärvägen:  Från Stensjövägen  till fd  Bergsmansbyn  Gränse  (Gräntse) I  Hedemora  kommun.
Sörsjöleden: Rid- och vandringsled mellan Bråfors/Årnebo och Hemshyttan


Lederna kräver att man har tillgång till kartan eftersom flertal av lederna går in i varandra.

 

TOMT